Alleen herkenbare en onomkeerbare waardeverminking doeltreffend

In vrijwel de hele wereld zijn er (steeds meer) plofkraken. De behoefte aan een oplossing voor deze problematiek is dan ook groot. Wij zijn ervan overtuigd dat alleen wanneer dit probleem bij de wortel wordt aangepakt, het plofkraakscenario kan worden uitgeroeid. De enige manier oom dit te bereiken is door de waarde in de geldautomaat te verminken, maar dan wel herkenbaar én onomkeerbaar.

Alleen als je echt niet meer kunt betalen met de bankbiljetten, verliezen ze hun waarde. Dit betekent dat een waardeverminkingsoplossing alleen effectief is als deze de bankbiljetten herkenbaar en onomkeerbaar verminkt. In ons vorige artikel schreven we al dat er op dit moment twee vormen van waardeverminking voor geldcassettes beschikbaar zijn. De meest bekende en traditionele is waardeverminking met inkt. Een nieuwere oplossing is verminking met lijm. Als het gaat om herkenbare en onomkeerbare verminking dan zijn er flinke verschillen tussen deze twee vormen*.

Herkenbaarheid

Bij verminking met lijm worden de bankbiljetten aan elkaar gelijmd tot een baksteen van biljetten. Als je een biljet probeert los te maken, scheurt het waardoor de fysieke eigenschappen van het biljet overduidelijk zijn aangetast. Het gewicht en/of de omvang van de biljetten verandert; zichtbaar én voelbaar. Om deze reden worden biljetten die op deze manier zijn verminkt altijd geweigerd. Door iedere (betaal)automaat en elke caissière.

Een inktverminkingsoplossing sproeit gekleurde inkt over de bankbiljetten in de geldcassette. Ieder biljet wordt deels gekleurd met deze inkt. Hoewel de inkt goed herkenbaar zou moeten zijn, gebeurt het geregeld dat winkels of automaten deze gekleurde bankbiljetten toch accepteren. De oorzaak: er is slechts sprake van een cosmetische verminking. Bij slechte lichtomstandigheden, valt dat bijvoorbeeld nauwelijks op. Bovendien zijn de fysieke eigenschappen (vorm en gewicht) van de biljetten onveranderd en de security kenmerken nog steeds onaangetast. Om te voorkomen dat de met inkt besmeurde biljetten worden geaccepteerd, zijn er voorlichtingscampagnes en inktdetectiesystemen ontwikkeld.

Zolang criminelen de met inkt besmeurde biljetten nog kunnen uitgeven of kunnen uitwassen, blijft de geldautomaat een aantrekkelijk doelwit.

Onomkeerbaar

Leveranciers van inktverminkingsoplossingen claimen dat hun inkt niet uitwasbaar is. Dat neemt niet weg dat er veel voorbeelden zijn van biljetten waar de inkt tot een bepaalde hoogte uitgewassen is en zien centrale banken dat er nog steeds met inkt besmeurde biljetten in omloop zijn. Dit bewijst dat inktverminking geen afdoende oplossing is.

In de praktijk zijn lang niet alle soorten inkt even goed. Sommige producenten hebben de inkt alleen getest op namaakbiljetten en niet op de echte. Echte biljetten zijn door het dagelijkse gebruik vaak gekreukeld of anderszins aantast, wat de resultaten van de verminking zal beïnvloeden. Bij aanschaf van een inktverminkingsoplossing, is het belangrijk om te weten welk type inkt is gebruikt en hoe deze is getest.

Voor wat betreft lijmverminking: tot nog toe zijn er geen voorbeelden bekend waarbij lijm succesvol van bankbiljetten is verwijderd. En snippers van biljetten kunnen onmogelijk weer onzichtbaar aan elkaar worden gelijmd. Het uiterlijk (grootte en gewicht) van de biljetten is en blijft drastisch gewijzigd. Zichtbaar en voelbaar. Er zijn geen voorbeelden bekend waar succesvol van de biljetten is verwijderd en er zijn nog nooit verlijmde bankbiljetten in omloop gekomen.

Keuze waardeverminkingsoplossing

Indien u waardeverminking in de geldcassettes van uw geldautomaten wilt inzetten, dan is de keuze voor een van deze verminkingsmethoden de eerste stap. Daarna moet u kiezen uit de beschikbare systemen van verschillende leveranciers. Dat is niet eenvoudig. De verschillende oplossingen verschillen op een aantal punten soms flink van elkaar. Bij uw keuze zou u in elk geval de onderstaande 7 kritieke succesfactoren moeten laten meewegen.

  1. Verminking van de biljetten: zichtbaarheid en onomkeerbaarheid
  2. Veiligheid (Health & Safety)
  3. Activatiemechanismen (passief of actief)
  4. Gevolgen activatie voor geldautomaat
  5. Certificering en regionale wetgeving
  6. Prijs
  7. Positie verminkingsmodule in geldcassette

Mactwin schreef een whitepaper waarin deze 7 punten uitgebreid aan bod komen. Eigenaren van geldautomaten en hun servicepartners kunnen dit whitepaper gratis aanvragen.