Waardeverminking: geen cash, geen kraak

In vrijwel de hele wereld zijn er (steeds meer) plofkraken. De behoefte aan een oplossing voor deze problematiek is dan ook groot. Wij zijn ervan overtuigd dat alleen wanneer dit probleem bij de wortel wordt aangepakt, het plofkraakscenario kan worden uitgeroeid. De enige manier om dit te bereiken is door de waarde in de geldautomaat te verminken. In dit artikel leest u hoe wij dit aanpakken.

Vooral het aantal plofkraken met vaste explosieven en gas is flink toegenomen. En het is juist dit type aanval dat zorgen baart. Het gaat gepaard met zoveel geweld en kracht, dat niet alleen de geldautomaat de lucht in vliegt, maar ook het gebouw waarin de automaat zit zwaar beschadigd raakt. Bewoners en omwonenden van dit gebouw lopen gevaar; vooral wanneer minder professionele aanvallers toeslaan. Zij zetten vaak veel te veel explosieven in, met enorme explosies tot gevolg.

Wat is nu de beste oplossing?

Zwaardere kluizen, rolluiken, gasneutralisatiesystemen of zelfs een menselijke bewaker bij de geldautomaat; ze dwingen de crimineel alleen maar tot meer geweld en innovatie. Als u het aantal aanvallen op geldautomaten blijvend wilt terugdringen, dan is het ontmoedigen van de crimineel cruciaal. De ultieme vorm van ontmoediging in dit verband, is het wegnemen van de buitverwachting door het geld in de geldcassettes te verminken. Als deze verminking bovendien duidelijk zichtbaar, voelbaar én onomkeerbaar is, dan is het geld waardeloos. Er zijn slecht nog waardeloze restanten papier over. Zodra de criminelen weten dat de geldcassettes in een geldautomaat zijn uitgerust met een vorm van onomkeerbare waardeverminking, zijn ze er ook van doordrongen dat het aanvallen van geldautomaten geen enkele zin meer heeft. Ze moeten op zoek naar een ander doelwit en het criminele scenario houdt vervolgens op te bestaan; net als dat er in Nederland nagenoeg geen aanvallen meer zijn op geldlopers van waardetransporteurs sinds de invoering van waardetransportkoffers met verminkingsmodule in de jaren tachtig

Waardeverminking, hoe dan?

Er zijn op dit moment twee vormen van waardeverminking voor geldcassettes beschikbaar. De meest bekende en traditionele is waardeverminking met inkt. Een nieuwere oplossing is verminking met lijm.

Inkt
Dit verminkingssysteem sproeit gekleurde inkt over de bankbiljetten in de geldcassettes. De inkt – die meestal groen, blauw, rood, roze of zwart is – verspreidt zich van buiten naar binnen over de biljetten, waardoor een deel van ieder bankbiljet verkleurt. Fabrikanten van dit type inkt claimen dat de inkt niet uitwisbaar is. Sommige inktsystemen hebben bovendien een DNA-marker toegevoegd aan de inkt, waardoor de politie verminkte biljetten kan koppelen aan een bepaalde overval. Bankbiljetten die met inkt zijn verminkt, kunnen in de meeste landen en onder bepaalde voorwaarden door de rechtmatige eigenaar worden ingewisseld bij de nationale bank.

Lijm
Een lijmverminkingssysteem sproeit een vloeibare en snel hardende lijm over de bankbiljetten in een geldcassette. Hierdoor worden de bankbiljetten in de cassette binnen de kortste tijd aan elkaar gelijmd en ontstaat een ‘baksteen’ van biljetten. Het is onmogelijk om uit dit blok verlijmd geld nog een ongeschonden bankbiljet te halen. De lijm kan niet worden opgelost of op andere manieren worden verwijderd. Door de lijm veranderen bovendien de fysieke eigenschappen (gewicht en afmetingen) van het geld. Biljetten die met lijm zijn verminkt, kun je nooit meer uitgeven of inwisselen. Niemand accepteert een baksteen van biljetten of losse snippers als wettig betaalmiddel en ook worden de verminkte biljetten niet geaccepteerd door betaalautomaten. Het geld is dus compleet waardeloos. Met lijm verminkte bankbiljetten kunnen in de meeste landen en onder bepaalde voorwaarden, door de rechtmatige eigenaar worden ingewisseld bij de nationale bank.

Keuze waardeverminkingsoplossing

Indien u waardeverminking in de geldcassettes van uw geldautomaten wilt inzetten, dan is de keuze voor een van deze verminkingsmethoden de eerste stap. Daarna moet u kiezen uit de beschikbare systemen van verschillende leveranciers. Dat is niet eenvoudig. De verschillende oplossingen verschillen op een aantal punten soms flink van elkaar. Bij uw keuze zou u in elk geval de onderstaande 7 kritieke succesfactoren moeten laten meewegen.

  1. Verminking van de biljetten: zichtbaarheid en onomkeerbaarheid
  2. Veiligheid (Health & Safety)
  3. Activatiemechanismen (passief of actief)
  4. Gevolgen activatie voor geldautomaat
  5. Certificering en regionale wetgeving
  6. Prijs
  7. Positie verminkingsmodule in geldcassette

Mactwin schreef een whitepaper waarin deze 7 punten uitgebreid aan bod komen. Eigenaren van geldautomaten en hun servicepartners kunnen dit whitepaper gratis aanvragen.