Een integraal onderdeel van ons DNA

Begin jaren ’80 waren er veel overvallen op waardetransporten in Nederland. Telkens als er nieuwe maatregelen werden bedacht door de waardetransporteurs, gingen de criminelen met grover geweld te werk. Mactwin wilde op innovatieve wijze deze vicieuze cirkel doorbreken. In plaats van steeds zwaardere beveiligingsmaatregelen te nemen, bedacht ons team de eerste waardetransportkoffer die bij een overval het geld onomkeerbaar verminkt en dus waardeloos maakt voor een crimineel. Het resultaat? Binnen de kortste keren wisten criminelen over de hele wereld dat een aanval op een waardetransport geen zin meer had. Het aantal overvallen daalde drastisch.

Geen buit, geen misdaad

Onze filosofie is dat criminelen nooit beloond mogen worden voor hun inspanningen. Deze filosofie ligt ten grondslag aan iedere nieuwe oplossing. Onze missie is om het aantal aanvallen op geldautomaten en CIT bedrijven te minimaliseren. Dit realiseren wij  door intelligente technische security oplossingen te ontwikkelen die een crimineel MO volledig onderuit halen en/of de potentiele geldbuit onomkeerbaar verminken. Tegenwoordig is kennis online beschikbaar. Dit draagt bij aan de snelle evolutie van criminele MO’s. Het principe van onomkeerbare waardeverminking staat daarentegen als een huis en is bewezen toekomstvast. R & D is onze kernactiviteit en we zijn als geen ander in staat om duurzame oplossingen te bedenken voor evoluerende MO’s.

Papiersnippers na een activatie van GlueFusion

R&D Gas Protection Unit (GPU)

In 2005 vond de eerste gasaanval op een ATM plaats. Dat is ook het moment waarop ons team begon met de ontwikkeling van de eerste generatie Gas Protection Unit (GPU) die in 2006 werd geïntroduceerd. De aanvallen waren nog zeldzaam, ondanks het internet, tot 2013. In dat jaar nam het aantal aanvallen in heel Europa sterk toe. Door ons R & D proces onmiddellijk na de eerste aanval op te starten, hebben we in de loop van de jaren enorm veel kennis opgedaan van dit scenario. Inmiddels hebben we in 2018 de vierde generatie GPU gelanceerd

GPU heeft bewezen dat het ieder type gasaanval zinloos maakt.

Het Innovatieproces

Zodra onze R&D specialisten een evoluerend scenario identificeren, start het innovatieproces. Met ideevorming en de ontwikkeling van een sterke business case. Als de business case sterk genoeg is, volgt de engineering en prototyping. Dit leidt tot een eerste versie van het product dat vervolgens geïntroduceerd wordt bij een selecte groep partners en (potentiële) klanten. De meningen en ervaringen van deze groep zijn van onschatbare waarde in het innovatieproces. Het innovatieproces is overigens alles behalve een lineair proces. We zijn altijd op zoek naar nieuwe ontwikkelingen, zowel in technologie als in de samenleving, om onze oplossingen te verbeteren. Zodat we de beste oplossingen voor de branche kunnen bieden.

Papiersnippers na een activatie van GlueFusion

Het Internet of Things

Het Internet of Things heeft de wereld om ons heen veranderd en zal dat voorlopig blijven doen. Mensen praten tegen hun horloges om hekken te openen en koelkasten plaatsen melk automatisch op je online boodschappenlijst als deze op is. Dit lijkt misschien wat over de top, maar technisch gezien is het zeker al mogelijk.

Het internet van Cash Security

Hoe beïnvloedt IoT het proces van cash security? Zou het niet geweldig zijn als we de data uit geïsoleerde omgevingen en systemen kunnen convergeren naar functionele informatie en uiteindelijk volledige situatiebewustzijn in het geld- en waardeverwerkingsproces. Dit klinkt wellicht nog ver weg, maar met onze Cemacs Connected security oplossingen is het bereikbaarder dan ooit.

Functionaliteit

Cemacs Connect is standaard voorbereid op alle nieuwe Mactwin Cash Security producten. In de meeste gevallen kan het ook achteraf worden ingebouwd in oudere producten. In nauwe samenwerking met stakeholders, zoals business partners en klanten, zullen we nieuwe toepassingen blijven ontwikkelen waarvan de gehele geld- en waardetransportbranche kan profiteren.

De Data

Vaak is alle benodigde data al aanwezig in de geïsoleerde systemen. Het is alleen nog niet beschikbaar voor verder gebruik. Dat is waar Cemacs Connect een rol gaat spelen. Een kleine add-on voorziet in een veilige koppeling tussen de remote en de centrale apparaten of systemen, waardoor deze kunnen samenwerken. Deze samenwerking maakt bijvoorbeeld ‘just in time onderhoud mogelijk, waarbij data uit sensoren ons vertellen wanneer bepaalde systeemcomponenten vervangen moeten worden of onderhoud nodig hebben. Dit betekent dat deze componenten nooit te laat of te vroeg vervangen worden, waardoor u geld bespaart, geen materialen verspilt en operationele downtown voorkomt.

Een voorbeeld

Om 3 uur ‘s nachts op een doordeweekse dag detecteert de bewegingssensor van een geldautomaat al 61 seconden beweging zonder dat er een transactie plaatsvindt. In een ‘normale’ situatie zou er binnen 60 seconden nadat er beweging is gedetecteerd een transactie plaatsvinden. Bovendien vertellen onze data ons dat dit tijdstip bekend staat als hét ideale moment om een plofkraak te plegen. De gecombineerde informatie van de bewegingssensor, het systeem van gelduitgifte en de parameter voor tijd (zijnde een afwijking) zal een automatisch event triggeren. Er wordt een waarschuwing verstuurd naar de vereiste partijen die nu kunnen verifiëren of er werkelijk sprake is van een criminele activiteit. Is dat het geval, dan kunnen ze de criminelen ontmoedigen en de geldautomaat vergrendelen. Tegelijkertijd worden sirenes en flitslampen geactiveerd, wordt het geld in de geldcassettes verminkt en de GPU geactiveerd om een potentiële gasexplosie te onderdrukken. Bovendien kan de operator onmiddellijk de politie waarschuwen. Die krijgt dan ook directe toegang tot de camerabeelden om situationele intelligence te bieden aan de manschappen in de omgeving van het mogelijke incident.

Pak criminaliteit bij de bron aan

Geld heeft een grote aantrekkingskracht op criminelen. Altijd al gehad en zolang er geld in omloop is, zal dat ook zo blijven. In de loop der jaren is er nogal wat veranderd in het type aanvallen. In veel (Europese) landen komen bankovervallen steeds minder voor omdat er niet of nauwelijks meer geld aanwezig is. De PIN automaat heeft deze functie overgenomen en is daardoor doelwit geworden. Ook in de CIT branche komen nog steeds overvallen voor die eveneens met veel geweld gepaard gaan. Om de wapenwedloop tussen criminelen en waardeverwerkers te doorbreken, pleiten wij ervoor om het probleem aan te pakken bij de bron: zorg dat er geen buit te behalen is.

Plofkraken op Geldautomaten

In veel landen zijn dagelijks plofkraken. Criminelen gebruiken (vracht)auto’s en shovels om de automaten uit de gevel te rammen en explosief gas (vaak een mengsel van acetyleen en zuurstof) of vaste explosieven om toegang tot de geldcassettes in de automaat te krijgen. Ook horen we steeds vaker over de ‘pizzaschuifmethode’, waarbij explosieven met een soort pizzaschep in de geldautomaat worden aangebracht. Sinds enkele jaren zijn ook vrijstaande geldautomaten in bijvoorbeeld supermarkten doelwit van criminelen. De schade door dit soort aanvallen is groot. Logisch dus dat banken veel belangstelling hebben voor oplossingen als GPU (Gas Protection Unit) en GlueFusion (lijmverminking in geldcassettes).

Aanvallen op Geldtransport

Geldverwerking kent veel aspecten, van het afleveren van geld, het servicen van geldautomaten en het vervoer van geld tot het tellen en sorteren ervan. Elk onderdeel van dit proces kent andere risicomomenten, -posities en aanvalsmethodieken (modi operandi). Wat opvalt is dat criminelen ook hier naar steeds zwaardere en levensgevaarlijke wapens grijpen. Er worden (kleef)explosieven, op geldwagens geplaatst en ook de geldloper is nog regelmatig doelwit van een aanval. In Nederland zijn overvallen op geldlopers nog slechts sporadisch aan de orde. Dit komt vooral door het gebruik van MactwinBoxen met onomkeerbare waardeverminking.

Toekomst van aanvallen op Cash Handling organisaties

Door op grote schaal onomkeerbare waardeverminking, ook wel bekend als IBNS (Intelligent Banknote Neutralisation Systems), toe te passen in zowel geldautomaten als het proces van geldtransport, zal het aantal fysieke aanvallen in deze branche drastisch afnemen en moeten criminelen op zoek naar nieuwe doelwitten. De verwachting is dat zij hun toevlucht zoeken in cybercrime (bijvoorbeeld jackpotting). Organisaties zullen de komende jaren dan ook flink moeten investeren in het verbeteren van hun digitale weerbaarheid.