Hoe wordt een waardeverminkingsoplossing geactiveerd?

In vrijwel de hele wereld zijn er (steeds meer) plofkraken. De behoefte aan een oplossing voor deze problematiek is dan ook groot. Wij zijn ervan overtuigd dat alleen wanneer dit probleem bij de wortel wordt aangepakt, het plofkraakscenario kan worden uitgeroeid. De enige manier om dit te bereiken is door de waarde in de geldautomaat – onomkeerbaar en herkenbaar – te verminken.

Alleen als niet meer kunt betalen met de buitgemaakte bankbiljetten, verliezen ze hun aantrekkingskracht op criminelen. In eerdere artikelen beschreven we de twee beschikbare vormen van waardeverminking en vergeleken we ze op 2 belangrijke kritische succesfactoren: herkenbaarheid en onomkeerbaarheid. In dit artikel zoomen we in op het belang van een effectief activatiemechanisme en de verschillen die er op dit gebied zijn tussen de beschikbare oplossingen.

Drie typen activatiemechanismen

Of een waardeverminkingsoplossing doeltreffend is, hangt niet alleen af van het type verminking maar ook van de activatiemechanismen. Op dit punt is er een belangrijk onderscheid tussen de verschillende verminkingsproducten. Er zijn voor wat betreft de activatie, drie typen oplossingen:

  1. Passief
  2. Actief, stand-alone
  3. Actief met controller

Passieve activatie

Bij dit type verminkingsoplossingen activeert de drukgolf van een explosie de verminkingsmodule. De verminkingsmodule bevat dan ook geen elektronica of sensoren. Door de kracht van de explosie scheurt de inkt- of lijmmodule open, waarna de verminkingsvloeistof over de biljetten vloeit. Dit type verminkingsoplossing is relatief goedkoop. Het nadeel is dat het systeem alleen werkt wanneer de aanvallen gepaard gaan met een explosie van een bepaalde kracht. Bij een te zwakke drukgolf blijft de verminkingsmodule in takt. Is de drukgolf daarentegen té krachtig, dan bestaat het risico dat de verminkingsvloeistof de lucht in vliegt. Hierdoor komt de inkt of lijm overal terecht, behalve op het geld zelf… Voor het goed functioneren van deze oplossing bent u dus afhankelijk van de keuzes die de crimineel maakt.

Actieve activatie, stand-alone

Veel van de beschikbare oplossingen werken autonoom (stand-alone) en hebben een of meer sensoren in de geldcassette zelf. De aanwezige sensoren signaleren sabotage (afnemen van cassettedeksel), het kantelen van de cassette en het ongeautoriseerd verwijderen van de cassette uit een geldautomaat. Na signalering sturen deze sensoren een signaal naar de verminkingsmodule, waarna deze activeert. Deze actieve vorm van activatie is prima bij een deel van de aanvallen. Echter, zodra aanvallers gebruik maken van vaste explosieven, zijn deze stand-alone werkende oplossingen zinloos. De sensoren reageren pas na de explosie en dan is te laat. Een explosie gaat zo snel en met zoveel kracht dat de complete geldautomaat explodeert voordat de verminkingsmodule geactiveerd kan worden. Ook dan is het ongewenste effect dat de inkt of lijm overal terecht komt, maar niet op het geld.

Actieve activatie met controller

Tot slot zijn er verminkingsoplossingen die zijn uitgerust met een controller. Hierdoor kan dit type oplossing worden gekoppeld aan early warning systemen die afwijkingen of afwijkend gedrag bij de geldautomaat onmiddellijk signaleren. Een camerasysteem met Intelligente Video Analyse (IVA), bijvoorbeeld, kan afwijkend gedrag bij de geldautomaat signaleren. Afwijkend gedrag kan zijn dat er binnen een bepaald tijdsframe geen pintransactie start. Is dat het geval, dan gaat er een melding naar de meldkamer. De centralist controleert de melding en als het nodig is, activeert hij – onmiddellijk en op afstand – de verminkingsmodule(s). Het geld in de cassettes wordt daardoor verminkt, vóórdat de explosie plaatsvindt. De verminkingsoplossing heeft zijn werk goed gedaan en de criminelen hebben pech; zij vinden slechts waardeloze, verminkte bankbiljetten.

Keuze waardeverminkingsoplossing

Indien u waardeverminking in de geldcassettes van uw geldautomaten wilt inzetten, dan moet u onder andere een keuze maken uit een van deze een activatiemechanisme. Als er dus – zoals in Europa – veel aanvallen met explosieven zijn, dan heeft een verminkingsoplossing mét controller (en gekoppeld aan early warning systemen) de voorkeur.

Maar er zijn meer keuzes te maken. En dat is niet eenvoudig. De verschillende oplossingen verschillen op een aantal punten flink van elkaar. Bij uw keuze zou u in elk geval de onderstaande 6 kritieke succesfactoren moeten laten meewegen.

  1. Verminking van de biljetten: zichtbaarheid en onomkeerbaarheid
  2. Veiligheid (Health & Safety)
  3. Activatiemechanismen (passief of actief)
  4. Gevolgen activatie voor geldautomaat
  5. Certificering en regionale wetgeving
  6. Prijs