Hoe activeert een waardetransportkoffer?

Als u een waardetransportkoffer selecteert, is het onder andere belangrijk om te onderzoeken hoe de waardetransportkoffer kan worden geactiveerd. Het is belangrijk dat de koffer foutloos en prettig werkt. Immers, in de meeste gevallen vindt er geen aanval plaats. Maar áls dat wel gebeurt, is een onmiddellijke en onherroepelijke activatie van het grootste belang.

Sabotage

Een goede waardetransportkoffer heeft sensoren die sabotage (breken, slijpen, rammen, onderdompelen) detecteren, waarna de koffer activeert. Als u een waardetransportkoffer selecteert, is het belangrijk om na te gaan welke sensoren zijn toegepast en hoe ze geconfigureerd kunnen worden. De kunst is namelijk om deze sensors zo te configureren dat ze geen activatiesignaal versturen in het dagelijkse (lompe) gebruik. Behalve dat waardetransportkoffers geactiveerd worden door dit soort sensoren (bij een sabotagepoging), kunnen ze ook opzettelijk worden geactiveerd. Er zijn verschillende mogelijkheden.

1. Passief door aflopen timer
Veel waardetransportkoffers hebben een timer die gaat lopen (aftellen) zodra de medewerker op pad gaat naar de klantlocatie. Als de medewerker niet binnen de gestelde tijd is aangekomen op de locatie of terug is bij het voertuig, wordt de koffer automatisch geactiveerd.

2. Actief vanuit het voertuig
Ook kan actief een draadloos activatiesignaal worden verstuurd vanuit het gepantserde voertuig. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van radiogolven op een versleutelde frequentie. Als een geldloper wordt overvallen, geeft hij de koffer af aan de crimineel en zodra die vertrokken is met zijn ‘buit’ meldt de loper direct aan de chauffeur dat hij is overvallen en kan de koffer vanuit het voertuig geactiveerd worden.

3. Actief vanuit een meldkamer
In plaats van het voertuig uit te rusten met een activatiemodule voor de middellange afstand, kan een koffer ook vanuit een centrale meldkamer worden geactiveerd, via een beveiligde 4G of 5G satelliet. Zo is de afstand van de koffer tot het activatiemechanisme geen obstakel meer en zijn de kosten per voertuig lager. Bovendien kan er in dit geval eenvoudig Track & Trace worden toegevoegd aan de koffer.

Bijkomend voordeel: Track & Trace
Een bijkomend voordeel is dat door deze verbinding Track & Trace functionaliteit vaak eenvoudig aan de koffer kan worden toegevoegd. Het maakt het beheer van uw koffers veel eenvoudiger. Zo krijgt u eenvoudig en overzichtelijk te zien waar de koffers in uw operatie zich bevinden. Daarbij kunt u in sommige managementsystemen op afstand de kenmerken van de koffers zien, zoals hoe vaak ze vandaag geopend zijn, wat de accustatus is, of deze koffer in aanmerking komt voor service, etc. Ook het op afstand updaten van firmware is bij sommige koffers een optie. Dat scheelt veel tijd en spaart ook de logistieke kosten van een update op locatie. Bovendien wordt uw operatie zo min mogelijk verstoord.

4. Via handvat
Sommige koffers werken met een actief handvat. Zodra de medewerker het handvat van de koffer in actieve toestand loslaat, wordt de koffer geactiveerd. De vraag is of je hiermee geen geweld op de geldloper afroept. Bij Mactwin zijn we altijd gericht op het wegnemen van de dreiging voor de geldloper. Deze moet bij een overval alle geweld proberen te voorkomen door de koffer direct af te geven. Bij een actief handvat loop je het risico dat de geldloper met koffer en al ontvoerd wordt.

Waardeverminking tijdens een cassette swap

Waar (in plaats van sealbags) complete cassettes worden vervoerd, bij een cassette swap operatie, is het van belang dat de waardetransportkoffer de trigger kan zijn voor de waardeverminking in de geldcassette. Activatie vindt dan plaats d.m.v. één van de vier hiervoor genoemde methoden, maar in plaats van de verminking in de koffer zelf te activeren, triggert het signaal de verminking in de cassette.

Keuze waardeverminkingsmethode en -oplossing

Indien u waardeverminking in plofkoffers wilt inzetten, dan is de keuze voor een van deze verminkingsmethoden de eerste stap. Daarna moet u kiezen uit de beschikbare systemen van verschillende leveranciers. Dat is niet eenvoudig. De oplossingen verschillen op een aantal punten soms flink van elkaar. Bij uw keuze zou u in elk geval de onderstaande 5 kritieke succesfactoren moeten laten meewegen.

  1. Waardeverminking: herkenbaar en onomkeerbaar
  2. Flexibiliteit in operatie
  3. Veiligheid (Health & Safety)
  4. Certificering en lokale regelgeving
  5. Prijs & TCO

Mactwin schreef een whitepaper waarin deze 5 punten uitgebreid aan bod komen. Eigenaren van waardetransportkoffers kunnen dit whitepaper gratis aanvragen.