Totale kosten (TCO) van waardeverminkingsoplossingen (IBNS)

In eerdere artikelen schreven we over de verschillen tussen de beschikbare waardeverminkingsoplossingen (IBNS) voor geldautomaten. Naast de benoemde verschillen, zoals de toegepaste verminkingsstof en de werking, lopen ook de prijzen uiteen. Hoe zit dat precies en waar moet u op letten als u een keuze wilt maken uit de beschikbare oplossingen? 

Om te beginnen, is het belangrijk om bij het beoordelen van de prijzen niet alleen te kijken naar de aanschafprijsmaar ook naar de beheerkosten en bijvoorbeeld de verwachte levensduur; de Total Cost of Ownership (TCO) dus.  

Bij iedere waardeverminkingsoplossing hoort een MSDS (Material Safety Data Sheet) te zijn. Deze bevat informatie over de in de verminkingsmodule aanwezige (gevaarlijke) stoffen en beschrijft wat je moet doen indien je in aanraking komt met deze stoffen. Als potentiële koper is het belangrijk om dit document kritisch te beoordelen.

Aanschafprijs 

De verschillen in aanschafprijs hebben, in tegenstelling tot wat u wellicht zou verwachten, niet zozeer te maken met het gebruik van lijm of inkt als verminkingsstof, maar vooral met de wijze van activatie. In het algemeen kunnen we stellen dat passieve verminkingssystemen het goedkoopst zijn, gevolgd door actieve, stand-alone systemen. Het duurst zijn de actieve systemen mét controller. De prijs loopt dus op naarmate de activatiemogelijkheden toenemen. Hoe meer sensoren zijn toegepast, hoe duurder (maar ook betrouwbaarder) de oplossing is. En ook de mogelijkheden om het systeem te koppelen aan externe (third party) sensoren of early warning systemen hebben invloed op de prijs.  

Lees alles over het activeren van waardeverminkingsoplossingen in dit artikel. 

Waar in Europa de aanvallen op geldautomaten aanvankelijk vooral met gas plaatsvonden, verschuift dit langzamerhand naar aanvallen met explosieven. Wilt u uw geldautomaten beschermen tegen dit type aanval, dan heeft een IBNS mét controller en gekoppeld aan early warning systemen de voorkeur.  

Beheer en onderhoud 

Over het algemeen vragen IBNS oplossingen weinig onderhoud. Toch is het belangrijk om inzicht te hebben in de verwachte kosten voor beheer en onderhoud als u een keuze wilt maken. Batterijen en verminkingsvloeistoffen  het nu om lijm of om inkt gaat – moeten periodiek (elke paar jaar) worden vervangen. Op dit gebied zijn er geen grote verschillen tussen de oplossingen bekend. Als het gaat om de totale kosten, moet u echter ook de levensduur van het product en het aantal (verwachte) ongewenste activeringen meenemen. En op deze beide punten zijn er wel degelijk grote verschillen tussen de diverse oplossingen. Het aantal ongewenste activeringen door technische storingen blijkt bij sommige producten helaas nog aanzienlijk te zijn. Van andere oplossingen, zoals GlueFusion, is bekend dat het product goed functioneert en nagenoeg geen ongewenste activeringen kent. Ongewenste activeringen kunnen ook het gevolg zijn van gebruikersfouten. Daarom is het belangrijk om bij de aanschaf van een waardeverminkingsoplossing ook na te gaan welke veiligheidsvoorzieningen in het product zijn opgenomen om verkeerd gebruik en daardoor een ongewenste activatie tegen te gaan. Veel producten zijn zo ontworpen dat de kans op gebruikersfouten minimaal is. In de gebruikershandleiding vindt u vaak meer informatie over de getroffen maatregelen.  

De levensduur van de IBNS oplossingen is een ander aspect van de TCO. Hoe robuust zijn de toegepaste materialen en kan het product tegen een stootje? Bij het vullen of verwisselen van geldcassettes kan het immers voorkomen dat de cassette valt of ergens tegen aan stoot. Hoe robuuster het product is gemaakt, hoe beter het bestand is tegen dit soort gebeurtenissen en hoe langer de levensduur van het product. 

Tot slot 

Bij het kiezen van een geschikte oplossing, speelt prijs altijd een rol. Belangrijk is om dan niet alleen de initiële aanschafprijs te vergelijken, maar ook de kosten op de langere termijn mee te nemen. Alleen als u inzicht heeft in de totale kosten en de levensduur van de oplossingen, kunt u een goede keuze maken. Vergeet bovendien niet om ook andere aspecten mee te laten wegen, zoals: 

  • Herkenbaarheid en onomkeerbaarheid van de verminking 
  • Veiligheid voor mens en machine 
  • Wijze van activatie (activatiemechanismen) 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een IBNS of wilt u een prijsindicatie, neem dan contact met ons op.