Stop de wapenwedloop

Geen buit, geen misdaad

Nog steeds worden er vrijwel dagelijks geldautomaten aangevallen, met flinke schades tot gevolg. Banken treffen vergaande en ingrijpende maatregelen waardoor criminelen steeds zwaardere middelen gaan toepassen, resulterend in een wapenwedloop tussen banken en plofkrakers. In dit artikel leest u hoe deze wapenwedloop kan worden doorbroken door het wegnemen van de buitverwachting.

Geld heeft een grote aantrekkingskracht op criminelen. Altijd al gehad en zolang er geld in omloop is, zal dat ook zo blijven. Halverwege de jaren ’60 was er voor het eerst sprake van grote bankovervallen in Nederland. In die tijd waren banken nog helemaal niet beveiligd. Je kon zo binnenlopen. Geen tralies, geen kogelwerend glas en geen alarminstallatie. Op vrijdag werden de lonen contant uitbetaald. Pas in de jaren zeventig kwamen er serieuze beveiligingsmaatregelen: gepantserd glas, een alarminstallatie en knoppen voor het direct kunnen alarmeren van de politie.

Toch hield dat de criminelen niet tegen. In 1990 waren er maar liefst 400 bankovervallen. Vanaf toen besloot de bank zijn strategie te wijzigen. Medewerkers van de bank konden niet meer bij grote geldbedragen; ze konden nog maar beperkt geld uitgeven aan de balie. Ook kwam er tijdvertraging op de kluizen. Toen nam het aantal bankovervallen snel af. Inmiddels is er bij de bankfilialen nauwelijks meer contant geld aanwezig; de PIN automaat heeft deze functie overgenomen.

Bovenstaande geschiedenis leert ons dat het kat-en-muisspel met criminelen pas doorbroken wordt, als er geen buitverwachting meer is. Dat kan dus door het geld weg te halen (zoals in de bankfilialen), maar ook door geld onomkeerbaar te verminken bij een overval, waardoor het waardeloos wordt voor een crimineel. Dit laatste gebeurt met de zogenaamde plofkoffers, een ontwikkeling van Mactwin uit de jaren ’80. De waardetransportbranche koos massaal voor de inzet van plofkoffers (MactwinBoxen). Het aantal overvallen daalde ook hier drastisch.

Zware aanvallen op geldautomaten

Op dit moment staan geldautomaten volop in de belangstelling van criminelen. Waar de aanvallen eerst plaatsvonden met gas – een scenario dat zo’n 10 jaar geleden voor het eerst werd toegepast – gebruiken criminelen nu ook vaste explosieven. De aanvallen gaan met zoveel geweld gepaard dat niet alleen de geldautomaat de lucht in vliegt, maar ook het gebouw zwaar beschadigd raakt. De gevaren voor omwonenden zijn aanzienlijk. Logisch dus dat banken naarstig op zoek zijn naar een oplossing die de criminelen écht ontmoedigt.

Onomkeerbare waardeverminking enige effectieve oplossing

Mactwin gelooft dat het wegnemen van de buitverwachting door onomkeerbare waardeverminking van het geld de enige effectieve oplossing is om ook dit criminele scenario te stoppen. Inkt is tot nu toe de meest bekende verminkingsmethode. Wij zien echter dat inkt onvoldoende effectief is. Met inkt gekleurd geld wordt nog steeds uitgegeven én geaccepteerd.

“Wij zijn ervan overtuigd dat een bankbiljet pas waardeloos is als de fysieke eigenschappen onomkeerbaar zijn aangetast, zodanig dat de verminkte biljetten nergens worden geaccepteerd als betaalmiddel”, aldus Robin Bijland, Chief Technology Officer bij Mactwin. “In nauwe samenwerking met diverse stakeholders uit de branche hebben wij een geheel nieuwe verminkingsmethode ontwikkeld voor geldcassettes in geldautomaten: lijm. Bij een aanval op de geldautomaat verlijmt ons product, GlueFusion, de bankbiljetten in een geldcassette binnen de kortste tijd aan elkaar. Er ontstaat een ‘baksteen’ van biljetten. Als iemand ze probeert los te maken, scheuren ze. Wat overblijft zijn snippers. De speciaal ontwikkelde lijm kan niet worden opgelost of op andere manieren worden verwijderd en de verminking is dus onomkeerbaar. Een baksteen of snippers van biljetten worden nooit geaccepteerd. Door niemand. En ook niet door betaalautomaten. Door toepassing van GlueFusion heeft het geen enkele zin meer om geldautomaten aan te vallen.”

Toekomst

Door het toepassen van onomkeerbare waardeverminking zal het aantal aanvallen op geldautomaten drastisch afnemen en zal de crimineel op zoek gaan naar nieuwe doelwitten. De verwachting is dat zijn werkterrein zich verder zal verleggen naar cybercrime. Organisaties zullen de komende jaren dan ook flink moeten investeren in het verbeteren van hun digitale weerbaarheid.