Nooit geaccepteerd als betaalmiddel door mens en machine

Het onomkeerbaar verminken van het geld dat de crimineel probeert buit te maken, is de beste manier om de crimineel met lege handen achter te laten. Er zijn meerdere manieren om dit te doen. En dat is niet het gebruik van inkt… Er zijn veel voorbeelden van met inkt besmeurde biljetten waaruit de inkt eenvoudig is verwijderd of die toch worden geaccepteerd als betaalmiddel. Natuurlijk is inkt altijd beter dan niets, maar het blijft slechts een cosmetisch iets. Om de verminking onomkeerbaar te maken, moeten we de fysieke eigenschappen van de bankbiljetten wijzigen (grootte en gewicht).

Waardeverminking (IBNS) met lijm

Bij een aanval verlijmt GlueFusion de bankbiljetten in de geldcassette binnen de kortste tijd aan elkaar. Zodat er een ‘baksteen’ van biljetten ontstaat. Biljetten zullen onmiddellijk scheuren wanneer geprobeerd wordt ze los te maken. De toegepaste lijm kan niet worden opgelost of op andere manieren worden verwijderd. En dat is een groot verschil met de traditionele inktkleursystemen. Nadat een inktsysteem is geactiveerd, blijft er geld achter met inkt erop. Maar het nog steeds geld.  Dit is een groot verschil met traditionele inktkleursystemen. Nadat een inktsysteem is geactiveerd, ontstaat er geld met inktvlekken. Dat blijft echter nog steeds geld en dus zijn waarde houden. Met GlueFusion wordt het geld omgezet in iets heel anders, iets waardeloos. Het kan immers niet terug worden gebracht naar zijn originele vorm.

Papiersnippers na een activatie van GlueFusion
fragmenten van specimen bankbiljetten, achtergelaten na een activatie van de MactwinBox

Waardeverminking (IBNS) met High Energy

In onze MactwinBox maken we gebruik van hitte, gecombineerd met rook en inkt om optimale geldverminking te verkrijgen. Dit systeem is speciaal ontworpen voor de geld- en waardeverwerkende industrie en wordt al meer dan 30 jaar gebruikt door ‘s werelds meest toonaangevende CIT-bedrijven.

Fysieke eigenschappen aantasten

Om verminking onomkeerbaar te laten zijn, moeten de fysieke eigenschappen van de bankbiljetten worden aangetast. Alleen gekleurde inkt toevoegen, volstaat niet. Het is belangrijk om fysieke eigenschappen als grootte en gewicht aan te passen. En dat is precies wat onze High Energy verminkingsmethode doet. Het gaat door de sealbags en wijzigt de grootte en het gewicht van ieder bankbiljet. Hierdoor is het onmogelijk geworden om deze biljetten om te wisselen via een betaalautomaat. Welkunnen de biljetten nog steeds worden geïdentificeerd door de nationale bank en kunnen de verminkte biljetten door banken en geautoriseerde CIT bedrijven worden geretourneerd aan de centrale bank.

Geschikt voor alle soorten bankbiljetten

De High Energy verminkingsmethode is uitgebreid getest op alle soorten bankbiljetten, inclusief de nieuwste generatie duurzame biljetten.

Niet te onderbreken verminkingsproces

Een andere voorwaarde voor doeltreffende waardeverminking is dat het eenmaal in gang gezette proces, niet meer kan worden gestopt. Ook niet door de geld- en waardetransporteurs zelf, zodat het geen zin heeft om geweld tegen deze mensen te gebruiken. Ze kunnen immers geen invloed op het verminkingsproces uitoefenen.

Frustreer de crimineel

Bij activatie van de MactwinBox klinkt tevens een sirene. Dit geluid zal de aandacht van omstanders trekken en frustreert de crimineel. Frustratie is de belangrijkste reden waarom een MactwinBox vrijwel altijd wordt achtergelaten op de plaats delict.

Optioneel kan een DNA marker worden toegevoegd aan de verminkingsmodule.

Veilig, duurzaam en betaalbaar

Vanzelfsprekend vindt het High Energy verminkingsproces plaats in een afgesloten ruimte, namelijk de MactwinBox. Dit betekent dat een activatie onschadelijk is voor uw geld- en waardetransporteurs en de omgeving. Bij de ontwikkeling van een product hebben we scherp oog voor het milieu. Alle toegepaste componenten zijn duurzaam, wat resulteert in lage TCO (Total Cost of Ownership) en een langere levensduur.

Whitepaper Waardeverminking aanvragen

We hebben een Whitepaper Waardeverminking voor Geldautomaten ontwikkeld, waarin we de maatregelen beschrijven die banken, ATM fabrikanten en/of service partijen kunnen nemen om de strijd aan te gaan met ATM gerelateerde criminaliteit. Omdat wij geloven in de kracht van waardeverminking, ligt de nadruk op deze specifieke maatregel. Lees onze integrale aanpak en onze 7 overwegingen bij het implementeren van Waardeverminking in uw processen.

  NAAM

  BEDRIJF

  E-MAIL ADRES

  TELEFOON

  Pak criminaliteit bij de bron aan

  Geld heeft een grote aantrekkingskracht op criminelen. Altijd al gehad en zolang er geld in omloop is, zal dat ook zo blijven. In de loop der jaren is er nogal wat veranderd in het type aanvallen. In veel (Europese) landen komen bankovervallen steeds minder voor omdat er niet of nauwelijks meer geld aanwezig is. De PIN automaat heeft deze functie overgenomen en is daardoor doelwit geworden. Ook in de CIT branche komen nog steeds overvallen voor die eveneens met veel geweld gepaard gaan. Om de wapenwedloop tussen criminelen en waardeverwerkers te doorbreken, pleiten wij ervoor om het probleem aan te pakken bij de bron: zorg dat er geen buit te behalen is.

  Plofkraken op Geldautomaten

  In veel landen zijn dagelijks plofkraken. Criminelen gebruiken (vracht)auto’s en shovels om de automaten uit de gevel te rammen en explosief gas (vaak een mengsel van acetyleen en zuurstof) of vaste explosieven om toegang tot de geldcassettes in de automaat te krijgen. Ook horen we steeds vaker over de ‘pizzaschuifmethode’, waarbij explosieven met een soort pizzaschep in de geldautomaat worden aangebracht. Sinds enkele jaren zijn ook vrijstaande geldautomaten in bijvoorbeeld supermarkten doelwit van criminelen. De schade door dit soort aanvallen is groot. Logisch dus dat banken veel belangstelling hebben voor oplossingen als GPU (Gas Protection Unit) en GlueFusion (lijmverminking in geldcassettes).

  Aanvallen op Geldtransport

  Geldverwerking kent veel aspecten, van het afleveren van geld, het servicen van geldautomaten en het vervoer van geld tot het tellen en sorteren ervan. Elk onderdeel van dit proces kent andere risicomomenten, -posities en aanvalsmethodieken (modi operandi). Wat opvalt is dat criminelen ook hier naar steeds zwaardere en levensgevaarlijke wapens grijpen. Er worden (kleef)explosieven, op geldwagens geplaatst en ook de geldloper is nog regelmatig doelwit van een aanval. In Nederland zijn overvallen op geldlopers nog slechts sporadisch aan de orde. Dit komt vooral door het gebruik van MactwinBoxen met onomkeerbare waardeverminking.

  Toekomst van aanvallen op Cash Handling organisaties

  Door op grote schaal onomkeerbare waardeverminking, ook wel bekend als IBNS (Intelligent Banknote Neutralisation Systems), toe te passen in zowel geldautomaten als het proces van geldtransport, zal het aantal fysieke aanvallen in deze branche drastisch afnemen en moeten criminelen op zoek naar nieuwe doelwitten. De verwachting is dat zij hun toevlucht zoeken in cybercrime (bijvoorbeeld jackpotting). Organisaties zullen de komende jaren dan ook flink moeten investeren in het verbeteren van hun digitale weerbaarheid.